– Skal jobbe for å få det realisert så fort som mulig