Lofotkraft gjør flere store investeringer til neste år, men øker også nettleia