Dette står å lese i en pressemelding.

Som en konsekvens av lavere etterspørsel, økte skatter og avgifter, økte drivstoffpriser og lav kronekurs, har kapasiteten på viktige distriktsruter vært lavere enn behovet denne vinteren.

Ifølge pressemeldingen har dette vært en utfordring langs hele norskekysten, men spesielt i Nord-Norge. Strekningen mellom Tromsø og Bodø hadde 33% lavere kapasitet enn 2019.

Dette har, ifølge selskapet resultert i uheldige flaskehalser for reiser i Nord-Norge. På grunn av dette øker Widerøe kapasiteten i den nordligste landsdelen i sommer.

Antall seter som tilbys mellom Tromsø og Bodø øker med 116%. Antall seter som tilbys mellom Bodø og Trondheim økes med 146%.

I tillegg økes kapasiteten mellom Bodø og Leknes med 20% og det vil bli flere videreforbindelser til Oslo for Lofotingene.

Konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen, sier at dette er gode nyheter for Nord-Norge.

– Vi legger bak oss en periode med alt for dårlig kapasitet på viktige kollektivruter i Nord-Norge. Dette tar vi nå tak i og nordlendingene vil merke en betydelig forbedring i tilgjengeligheten fremover, slår Stein Nilsen fast.