– Vi støtter 58 nye hurtigladere, 11 normalladere i områder uten fast veiforbindelse og etablering av normalladere ved fjellovergang. Disse laderne gjør det enda enklere å kjøre elbil i Norge, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Enova fikk 100 millioner kroner av regjeringen på nyåret, for å styrke infrastrukturen for elbilladere. Etter å ha lyst ut en konkurranse som resulterte i 70 søknader. Av disse nådde 70 opp.

I Lofoten skal det etableres fem nye ladestasjoner. To av disse etableres av selskapet BE Kraftsalg AS, på henholdsvis Reine og Ramberg, som får lynladere. På Røst og Værøy etablerer selskapet Kople AS for elbillader. I tillegg blir det satt opp lader ved Alstad kro og camping.

– Det er spesielt behov for etablering av ladere i de deler av Norge som har lav befolkningstetthet og som har liten trafikk. Mange områder uten fast vegforbindelse har heller ikke et ladetilbud og vi er glade for å bidra til at flere øysamfunn i Nord-Norge og nye kommuner nå får en lademulighet, sier Nakstad i pressemeldingen.

Klima og Miljøvernminister Espen Barth Eide, er også fornøyd med at det etableres en rekke nye ladestasjoner.

– Med den nye Enova-tildelingen på 100 millioner kroner til 70 nye ladestasjoner skal vi sørge for å nå også de mindre befolkede områdene i Norge. En rettferdig klimapolitikk forutsetter at de godene det grønne skiftet gir oss, blir tilgjengelig for flest mulig, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i pressemeldingen.