Det var i et møte med Statsforvalteren kommunen kom med sin henstilling til Tom Cato Karlsen.

– Dette gjør vi fordi selv om næringen i kommunen kan tjene godt på de som kommer nå, så tjener de mye mer på de som kommer til sommeren. Vi kan ikke få restriksjoner da, for da er vi ille ute, sier ordfører Frank Johnsen.

– Som Jan Håkon sa i møtet; Det nytter ikke å si til folk gjennom Våganavisa eller Lofotposten at folk bør holde seg unna nå. Så vi ba Statsforvalteren ta dette opp med regjeringen. For den anmodningen om at folk ikke skal legge ut på fritidsreiser, den står fast. Problemet er at folk ikke bryr seg om det. Vi ser jo at R-tallet har økt til 1,4 nå, så vi kan bare håpe at vi slipper å få smitten hit, sier Johnsen.

– Selv om vi er smittefrie nå, så er ikke det en situasjon vi kan forvente opprettholdes. Vi har jo vært veldig heldige. Den gangen vi hadde flere smittede, da var vi på tuppene, for da fryktet vi det verste. Vi har jo dyktige smittesporere her, men det kan trenges, for etter det jeg erfarer er kilden til de 250 som har vært smittet i Bodø bare èn person. Det forteller litt om hvor lett dette smitter, sier Johnsen.