Algerammede kan øke produksjonen de neste fem årene