7 av 10 har opplevd bildemisbruk på sosiale medier

foto