Det er med stor sorg vi mottar budskapet om at Kurt Jenssen er gått bort 16. mai etter lengre tids sykdom, sier Hadsel kommune i en pressemelding.

– Kurt, for han ønsket bare å bli kalt det, var en markant hadselpolitiker og fylkespolitiker for Senterpartiet i en årrekke. Han ble først valgt inn i Hadsel kommunestyre i 1999 og var inne i sin sjette periode i kommunestyret og tredje i formannskapet, sier ordfører Aina Nilsen i pressemeldingen.

Fritak på grunn av sykdom

Han var varaordfører fra 2015 til 2019, før han etter valget i 2019 ble valgt til ordfører i Hadsel. Dessverre måtte han søke om fritak fra vervet som ordfører i 2020 på grunn av alvorlig kreftsykdom. I mars 2022 fikk han også fritak fra sine øvrige politiske verv etter å ha søkt om det.

Kurt var politiker i en mannsalder og satt også på fylkestinget i Nordland fra 2015 til mars 2022.

På rådhuset hadde Kurt alltid åpen dør for de som måtte ha et ærend. Han hadde en et lunt smil og en rungende, smittende latter. Det var ikke sjelden han fikk både formannskap, kommunestyre og ansatte til å bryte ut i latter med en av sine mange historier eller kjappe replikker, heter det i pressemeldingen.

Han hadde også venner i de fleste politiske leire, noe hedersordene i hans siste kommunestyremøte som ordfører vitnet om.

Fikk KS-medalje

For en måned siden fikk Kurt Jenssen utdelt KS-medaljen for «fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning». Medaljen ble delt ut av ordfører Aina Nilsen på vegne av formannskapet, hjemme i Raftsundet.

Etter utdelingen ble han intervjuet av Bladet Vesterålen og trakk frem både nye skoler på Melbu og Stokmarknes, Hadsel Helsehus og næringsutviklingen på Børøya og Stokmarknes miljøhavn, som saker han var stolt av å ha arbeidet for. Han trakk også frem det nye Hurtigrutemuseet.

Kurt var god på å bygge kultur for uenighet og finne løsninger på tvers av partier. «Tæring etter næring» var et uttrykk han ofte brukte i politiske sammenhenger.

Hadsel og Nordland har mistet en engasjert politiker som har lagt ned en uvurderlig innsats for samfunnet i en årrekke. Det største tapet er det likevel hans nærmeste som må bære.

– Det aller viktigste for Kurt var familien, noe han også ga uttrykk for da han søkte om fritak som ordfører for å tilbringe mest mulig tid sammen med dem. Våre tanker og medfølelse i sorgen går til den nærmeste familien. Vi lyser fred over Kurt Jenssens minne, sier ordfører Aina Nilsen i pressemeldingen.