De foreløpige tallene fra fiskemanntallet som Fiskeridirektoratet har lagt fram, viser at antall personer som har fiske som hovedyrke, økte med 25 personer i 2021.

Det var totalt 9.516 personer som hadde fiske som hovedyrke ved utgangen av 2021, hvorav 392 kvinner.

Antallet kvinnelige fiskere økte med 32 personer i 2021 sammenlignet med 2020, mens blant menn var det en nedgang på sju personer.

– Selv om andelen kvinner er lavt også blant de yngre fiskerne, er den likevel høyere enn for heltidsfiskerne totalt sett. Forutsatt at kvinnene blir i næringen kan vi derfor håpe på at kjønnsfordelingen over tid blir jevnere enn den er i dag, sier direktør Per Sandberg ved statistikkavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Les også:August (20): – Kommunen må rekruttere flere unge fiskere