Disse maskinene skal medisinere brukere i hjemmetjenesten