– Hvorfor skal nettselskapet bytte navn? – Myndighetene har bestemt at nettselskapene må ha et navn og en grafisk profil som skiller seg fra de andre selskapene i et energikonsern. Dette kravet trer i kraft fra 1. januar 2022.

I Lofotkraft-konsernet er det nettselskapet Lofotkraft AS som bytter navn. Det nye navnet er Elmea AS.

– Hva betyr dette for kundene til nettselskapet? – Vi er de samme folkene, og vi skal fortsette å gjøre den samme jobben; sikre stabil strømforsyning til innbyggere og næringsliv i Lofoten. I første omgang får ikke endringen noen store praktiske konsekvenser: Kundene vil inntil videre treffe oss på epost kundeservice@lofotkraft.no, og vi beholder telefonnummer 7606 7606 til kundesenteret og 7606 7600 til driftssentralen, forteller Siri Sund, kommunikasjons- og kundesjef i Lofotkraft.

Innen 1. januar vil alle ansatte i nettselskapet få nye epostadresser. Vi vil også lansere ny hjemmeside for Elmea AS; elmea.no, og omprofilere nettselskapet på Facebook og Instagram.

Biler og arbeidsklær vil også få ny profil, men det skjer først i løpet av første halvår 2022. Vi lover å bli lett gjenkjennelige, sier Sund. Og vi skal selvfølgelig også sørge for å informere alle våre forretningsforbindelser og andre aktører som må ha beskjed om navneendringen, fortsetter hun.

LOFOTKRAFT-NAVNET BESTÅR

De andre selskapene i Lofotkraft-konsernet beholder navnene sine. For Lofotkraft Bredbånd AS, Lofotkraft Produksjon AS og Lofotkraft Muligheter AS blir det altså ingen endringer. I tillegg vil vi videreføre nettsiden lofotkraft.no, men da som en nettside for konsernet. Det er altså kun nettselskapet som får nytt navn og ny logo.

OM NAVNET ELMEA

– Til alle tider har meer vært stabile, urokkelige navigasjonspunkter som har vist oss veien til verdiskapning langs hele kysten. På latin betyr mea «min». Det syns vi er en passende metafor for et nettselskap som eies av, og driftes for fellesskapet, forklarer Sund.

Prefiksen «el» forklarer at navnet har med elektrisitet/strøm å gjøre. Mea er hentet fra vår egen språkbruk. Elmea er fortsatt din og min garantist for at grønn fornybar energi fraktes trygt og effektivt dit den kan bidra til fremdrift, produksjon og til lys i husan. Nå, og i framtiden.

– Navnet Elmea ble kåret til beste forslag i navnekonkurransen som vi gjennomførte internt, avslutter Sund.