Brøytesesongen er i gang - varsler at gater vil bli stengt for parkering