Fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik ser rødt, etter at Helse Nord vurderer å legge ned tre akutt-sykehus i Nordland.Thor-Wiggo Skille

– Dette er for viktig til å besluttes administrativt. Her må det inn både lokale og regionale politiske stemmer, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik om Helse Nord-høringen som er på trappene.

Fylkesrådsleder Eggesvik aksepterer at Helse Nord er nødt til å snu alle stener når, ulike utfordringer krever at organiseringen av helsetjenestene i nord nå skal gjennomgås.

– Men jeg aksepterer ikke at verken kommuner eller regioner blir satt opp mot hverandre.  Nord-Norge som utgjør mer enn halve Norge i avstander, skal ikke ha et dårligere tilbud enn andre steder i Norge, sier en kampstemt Eggesvik.

Når Eggesvik nå inviterer alle ordførerne i Nordland til et møte, er det nettopp for å samkjøre og koordinere de politiske argumentene som bør ligge til grunn når Helse Nord skal behandle lokalisering og akuttsikkerhet for nordlendingene. Eggesvik har mål om at at nordlandspolitikerne nå må stå samlet.

– Vi har selvsagt mange ulike interesser, også internt i Nordland. Men regionen i Nordland må ikke settes opp mot hverandre. Med god dialog, skal vi nok klare å gi tydelige forventninger til Helse Nord og omstillingsprosessen som helseforetaket har satt i gang, avslutter fylkesrådsleder i Nordland, Svein Øien Eggesvik.