– Regjeringen signaliserer at det vil komme kraftige kutt i statsbudsjettet der samferdselsprosjekter kan bli lagt i en skuff eller skjøvet ut i tid. Samtidig melder Statens vegvesen om at det nå står bare en tilbyder igjen i OPS-prosjektet E10 Hålogalandsveien. Nordland Høyre er bekymret over at disse faktorene kan gå ut over fremdriften på prosjektet, sier gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe Beate Bø Nilsen.

Etterlyser risikovurdering

I en pressemelding ber partiet fylkesrådet i Nordland om hvilken risikovurdering de gjør når det gjelder prosjektet.

– I budsjettkonferansen denne uken legger regjeringen siste hånd på statsbudsjettet. Derfor spør vi skriftlig fylkesrådet i Nordland, som utgår fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, om hvilken risikovurdering som gjøres av dem i forhold til fremdrift, konkurranse, prisstigning og kostnader i prosjektet E10 Hålogalandsveien. Men like viktig er hvordan fylkesrådet jobber opp mot regjeringens statsbudsjett for å sikre fremdrift i dette prosjektet og andre prosjekter for Nordland i Nasjonal transportplan (NTP), sier Bø Nilsen.

Kun en tilbyder

Den 1. september, gikk det ut en pressemelding fra Statens Vegvesen om at det bare er en tilbyder igjen i konkurransen om OPS-kontrakten på E10 i Sør-Troms og nordre Nordland.

– Det vil si at to av de tre kvalifiserte tilbydergruppene har trukket seg fra konkurransen om å få bygge og drifte E10/Rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Det er uheldig å stå igjen med en tilbyder i en konkurranse for en så stor og omfattende utbygging, sier Høyre-politikeren videre.

Hun understreker viktigheten av E10 Hålogalandsveien for innbyggerne i regionen.

– E10 Hålogalandsveien er ett av de største samferdselsprosjektene i Nord-Norge noen gang. Når den står ferdig, vil veien være 30 kilometer kortere og reisetiden kuttet med nesten 40 minutter. Prosjektet er viktig for befolkningen og næringslivet å knytte sammen Lofoten og Vesterålen med E6 og resten av Norge, avslutter Beate Bø Nilsen.