Sent lørdag kveld fikk politiet melding om et trafikkuhell ved Vikosen på Fv. 820 i Sortland kommune. Ingen hadde vært vitner til uhellet. De første som kom til stedet observerte en bil som hadde havnet av veien og truffet en bergknaus. Bilen sto i brann. Dette står å lese i en pressemelding.

I bilen ble det funnet en person som hadde omkommet i ulykken. Personen er ikke identifisert, men politiet har en klar formening om hvem dette er. De pårørende er varslet. Psykososialt krisesteam er var slet og har etablert kontakt med pårørende.

Politiets kriminalteknikere jobber med tekniske undersøkelser på stedet og veien kan bli stengt i perioder nå i dag, søndag.

«Kjøretøyet er sikret og vil bli undersøkt av politiets kriminalteknikere i samarbeid med Ulykkesgruppen til Statens vegvesen. Det gjennomføres også taktisk etterforskning. Etterforskningen ledes av lokalt politi på Sortland», sier operasjonleder Ulf Slettan i pressemeldingen.