– Det vil bety mye for innbyggere på Nordlandskysten, særlig for de som bruker hurtigbåten jevnlig, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Dobak Kvensjø sier at de i stedet for den årlige prisveksten, tvert imot har funnet rom i budsjettet for å avhjelpe kostnadstrykket som folk opplever. Endringen gjelder fra og med 1. januar neste år.

Etter at de aller fleste ferjestrekningene i Nordland er blitt gratis, har mange reisende tatt til ordet for at også prisene på hurtigbåt bør settes ned. Dette har fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik tatt opp under høringer på Stortinget ved flere anledninger.

– Det er klart det føles urimelig for de som bor på ei øy uten et ferjetilbud å velge i, at de nærmest blir straffet når de er helt avhengig av hurtigbåt for å komme seg til fastlandet, sier fylkesrådsleder Eggesvik.

Fylkesråd Kvensjø poengterer at målet er å få kuttet kostnadene for å reise med hurtigbåt enda mer. Men da er fylkesråden avhengig av at nasjonale myndigheter prioriterer dette.

– Nå tar vi dette kuttet på eget budsjett. Jeg antar at også nasjonale myndigheter ser verdiene som skapes langs kyst-Norge. Da er det naturlig at de følger opp med midler i kommende statsbudsjetter, poengterer Kvensjø.

Budsjett og økonomiplan skal opp til behandling i fylkestinget i desember.

– Jeg forventer at fylkestinget vil gå for dette forslaget. Det er et viktig grep for nordlendingene langs kysten, avslutter fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø.