Vil at flere skal bruke hallen, og særlig kvinner

foto