Dette står å lese i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

I forbindelse med tiltredelsen, gav han uttrykk for hvilke planer og tanker han har for fremtidens Nordland.

Han mener Nordland er klart til å ta steget opp som en ledende kraft i det grønne skiftet, og sammenligner det vi ser her i dag med de stegene Rogaland tok i forbindelse med at fylket ble sentrum for olje- og gassnæringen på 90-tallet.

Der har utviklingen gått i en rasende fart.

– Ambisjonene er store, men de er samtidig veldig realistiske. De industritradisjonene vi har gjør at vi har kompetanse å bygge videre på. Mye vær og vind og tilgang på vannkraft gjør også at vi kan øke den grønne kraftproduksjonen betydelig.

Samtidig er tilgangen på mineraler stor. Nordland er kort og godt et drømmefylke for dem som vil satse på grønn industriomstilling, konstaterer den sylferske fylkesrådslederen.

Tiårsplan skal gi sterke og positive trender for Nordland.

– Befolkningsutvikling henger nøye sammen med samfunnsutvikling. Når fylkesrådet i Nordland har satt ung inkludering og næringsutvikling høyt på agendaen, skal dette være en sentral del av vår 2030-strategi. I denne planen vil det være sju stolper: forsvar og beredskap, grønn industriell omstilling, bærekraftig mat, kompetanse for vår tid, samferdsel for vår tid, ung inkludering og samfunnsutvikling.

– Felles for alle disse er å ta hele Nordland i bruk, fra Helgeland i sør til Vesterålen og Ofoten i nord, konkluderer en svært optimistisk fylkesrådsleder.