For ungdom fra 8. klasse på ungdomsskolen og helt opp til 3. klasse på videregående har UNGiVÅGAN laget et opplegg til vinterferien. De kan by på alt fra fisketur til filmkveld.

– Helt fra jeg startet i denne jobben har jeg villet lage ferietilbud. Særlig høstferien og vinterferien har fått mye innhold. Vi prøver å gjøre mye forskjellig, prøver å nå ut til flest mulig og ha varierte tilbud, forteller barne- og ungdomsarbeider Markus Wegge.

Allerede på søndag begynner opplegget, med åpen hall, i kombinasjon med introtilbud i turnhallen og i klatreveggen.

– Flere har sikkert lyst til å prøve uten å måtte melde seg inn i hverken turnklubben eller klatreklubben. Det er det vi ønsker å åpne opp for, sier Wegge.

Gode tilbakemeldinger

Vinterferien i fjor bød på fisketur med Anne Bro. Fisketur blir det også i år, men med en annen båt.

– Båtturen var veldig populær i fjor. Det var også den største investeringen vår, rent økonomisk. I år skal vi ut med MS Orca, som pleier å gjøre både fisketurer og trollfjordturer. Plan A er fisketur, plan B er trollfjordtur.

Ungdommen er selv med å styre litt hvilke tilbud det blir lagt opp til. Nå som Markus har organisert disse aktiviteten noen ganger begynner han å få litt oversikt over hva som fungerer og ikke.

– Vi hører med dem hva de vil ha og spør hva de mener har fungert og hva som ikke har fungert. Så prøver vi å repetere det de sier er bra. I tillegg møter vi dem jevnlig på møteplassen i Våganhallen, hvor vi kommuniserer litt. Jevnt over er jeg veldig fornøyd med hvordan disse oppleggene har gått. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger.

– Hvor viktig er dette?

– Det må du nesten spørre ungdommen selv om. Men jeg har et godt inntrykk med tanke på tilbakemeldingene og antall påmeldinger. Jeg tror dette er betydningsfullt og veldig bra.

Oversikt

Her er oversikt over hvilke aktiviteter som tilbys gjennom UNGiVÅGAN

Søndag 27.2: Åpen hall i Kabelvåg. Introtilbud med turn, klatring, håndballhallek og kantineheng (11-18). Mandag 28.2: Åpen dag i Kongstind. Gratis heis for alle, utstyrshenger fra BUA, bålpanne/grilling og musikk (11-16). Tirsdag 1.3: Filmkveld i Våganhallen (19-22). Onsdag 2.3: Fiske- og/eller trollfjordtur med Orca - Husk påmelding! (11-15) Ungdomsbowling (17-20) Torsdag 3.3: Åpen hall + klubbkveld i Våganhallen (12-22)