Svolvær Soroptimistklubb

Dagen vi var i aktivitet var også kommunen i gang med bl.a. å spyle torget. Vår innsats ble konsentrert om søppelrydding i Rådhusparken, Havneparken og gater/fortau mellom parkene i sentrum.

Det var gledelig å konstatere at mengden av plast- og papir-forpakninger var redusert, mens mengden sigarettsneiper og snuspakker var som tidligere.

Forhåpentligvis betyr det at folk er mer bevisst på å putte søppel der det skal være og holde gater og fortauer rene.

Vi har derfor stor tro på å se en enda mindre søppel i gatene ved neste års ryddeprosjekt.