Denne gjengen tok imot utstyr til en million kroner