Lager nytt henstillingsområde for snurrevad i Henningsværstraumen