– Vi mener det er viktig at det realiseres et folkehelsebad for hele kommunens befolkning