– Våre valg må tuftes på det som gir varig verdi fremfor det som kun gir kortsiktig vinning