Har ikke så mye penger å fordele: – De som har blitt nedstengt vil selvfølgelig stille først i køen