Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten