Arkitekt peker på «integrert fundament», men hytteprodusenten avviser dette