– Det er krevende å hente ut personer fra en fjellhylle når det er mørkt