Vågan kommune får 12 av disse.

Dette står å lese i en pressemelding fra Ap og Senterpartiet.

Tirsdag presenterer regjeringen, ved kommunal- og distriktsminister Erling Sande, et forslag til nytt inntektssystem for kommunene.

Det skal blant annet gagne såkalte skattesvake kommuner, det vil si kommuner med skatteinntekter under gjennomsnittet.

Nordlandskommunene er samlet sett anslått å få en vekst i de frie inntektene neste år på hele 275 mill. kroner. Av denne veksten kommer 152 millioner fra endringene i inntektssystemet, mens resten skyldes ei rekordhøy kommuneramme.

Inntektssystemet for kommunene fordeler inntekter fra de som har høye skatteinntekter, til de som har lavere.

– Endringene regjeringen nå foreslår, styrker denne omfordelingen ved at de skattesvake kommunene styrkes ytterligere, står det å lese i pressemeldingen.

For Lofotkommunene betyr det i overkant av 52 millioner for 2025.

Mest får Værøy og Røst, med henholdsvis 10 og ni millioner kroner. Sammen med Træna, som får 8,5 millioner, får disse øykommunene nå det samme småkommunetillegget som kommuner i tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark.

Sist inntektssystemet ble vesentlig endret var i 2016 under Solbergregjeringen.

Mona Nilsen i Ap, er klar på at en trygg og sterk kommuneøkonomi for at man skal være i stand til å satse på bedre skoler, barnehager, en god alderdom og nye arbeidsplasser.

– Med denne satsingen gjør vi det mulig å gi bedre velferdstjenester, sier hun i pressemeldingen.

Hun peker på at Værøy og Røst har spesielle utfordringer som nå blir ivaretatt.

– Det er ikke like lett å samarbeide med naboen når du må reise i timesvis hvis man skal ha nabokommuner å samarbeide med, sier Nilsen (Ap)

Hun viser også til at barn ungdom og eldre på ytterste øyene våre, har samme behov for velferdstjenester som alle andre.

– Nå setter vi de to øykommunene bedre i stand til å levere på det, sier Siv Mossleth Frp.

Vågan kommune får 12,1 millioner over det nye inntektssystemet.

Varaordfører i Vågan kommune, Marit Olsen, sier til Lofotposten at pengene kommer godt med og kan gjøre ting litt lettere.

– Vi har store overskridelser innenfor særlig helsesektoren og barnevern, sier Olsen og legger til at de ekstra inntektene gjør det litt lettere å ikke kutte for eksempel brøyting i distriktene, slik kommunestyret gikk inn for mandag.

Opprinnelig lå Vågan kommune an til å få fem millioner. At det ble 12, synes Olsen er svært gledelig.

– Vi har kjempet for disse pengene og har formidlet hvor vanskelig det er å drive en kommune. Og det har vi fått uttelling for, understreker Olsen overfor Våganavisa.

Hun synes også det er positivt at alle Lofot-kommunene fikk tiltrengte midler. Selv om forslaget om de skattefrie inntektene skal behandles av Stortinget, tror Olsen at det blir realitet.

– Det er det jeg har fått forståelse for blir det endelige resultatet, slår Marit Olsen fast.

Dette får Lofot-kommunene i det nye inntektssystemet for 2025:

Vågan: 12,1 millioner

Vestvågøy: 12,8 millioner

Flakstad: 4,6 millioner

Moskenes: 4,05 millioner

Værøy: 10,3 millioner

Røst: 8,4 millioner