– Evenes er en viktig inn- og utgangsport til Lofoten. Da må vi ha andre alternativer enn bil

foto