– Det dukker alltid opp nye kilder og nytt materiale, så det er mye mer å skrive om denne gang enn i 1998

foto