– Man forstår godt at det var tungt å fiske i gamle dager