– En fredning må ivareta behovene til en framtidsrettet fiskeri, havbruk-, verkstednæring og reiseliv