14 søkere til to stillinger på Svolvær skole

foto