– Vi ønsker å gi fritak eller redusert eiendomsskatt for de som gjennomfører energieffektivisering