– Nasjonal standard på ny kraftlinje til Lofoten er helt nødvendig