Kommunen skriver at asfalten blir lagt i hel veibredde, og at det derfor vil bli stengt for trafikk store deler av dagen.

– Det må kunne forventes at veien holdes stengt for trafikk helt frem til 19:00.

Det er lagt opp til parkering på utfyllingen langs Garsosveien fra hus nr. 2 og helt til krysset ved Hesthagen. I tillegg kan offentlige parkeringsplasser i Blåtindveien benyttes.

– Det bes om at det vises hensyn og at de som har mulighet begrenser trafikken ut og inn av området så mye som mulig.