Prosjektet utsettes nå på ubestemt tid.

– Ja, i praksis er det det som skjer. Vi kan ikke svare på når kunnskapsgrunnlaget og forvaltningsprinsippene er på plass, sier kommunikasjonssjef Lars Martinussen til IntraFish (abo).

– Men dere gir ikke opp?

– Nei, vi har ikke lagt bort prosjektet. Vi har erfart at potensialet i den eksponerte delen av kystsonen er stort, og vi har god erfaring fra drift i dette området. Havfarm 2 er et godt prosjekt, som er flyttbart og fleksibelt, og en god måte å komme videre på i utviklingen av den eksponerte delen av kystsonen, sier han til avisa.

Martinussen utelukker ikke at det kan ta flere år før en beslutning om bygging tas.

Den første havfarmen til selskapet, «Jostein Albert» kom til Vesterålen i juni 2020 og har siden vært forankret utenfor Hadseløya.