Dette mener Frank er nøkkelen til at Lofoten får bevare akuttberedskapen