Dette står og lese i en pressemelding. Der kan man også lese at kontrakten er på omtrent 100 millioner kroner. Det komplette betongbygget vil bestå av åttekanteded betongkar med innstøpt liner.

Konseptet der karveggene er isolerte og fungerer som yttervegger gir et optimalisert bygg med høy grad av arealutnyttelse.

– Vi er svært glade for samarbeidet vi har med Nordlaks, og etter å ha levert over tjue bygg til Nordlaks, er vi rimelig sikre på at dette kommer til å bli et meget godt samarbeid. Havbruksnæringen er et viktig segment for oss og vi skal levere skreddersydde løsninger av ypperste kvalitet til det nye anlegget i Nusfjord, sier salgs- og markedsdirektør i Overhalla Betongbygg AS, Per Einar Dahl i pressemeldingen.

Leder i Nordlaks Smolt AS, Øivind Skjevling, gleder seg til å komme i gang med byggingen og sier at utvidelsen i Nusfjord er viktig for hele Nordlaks-konsernet.

– Større smolt vil redusere tiden fisken er i sjøen betraktelig og kan derfor redusere antall nødvendige behandlinger mot lakselus og også lusebelastning i det videre miljø. Investeringstakten i havbruk har gått ned etter at grunnrenteskatten ble innført, men investeringer på land er ikke underlagt grunnrenteskatt, noe som gjør det enklere å ha kontroll på disse investeringene, sier Skjevling.

Nordlaks har hatt konsesjon i Nusfjord siden 1993, og anlegget ble sist renovert i 2007. Det eksisterende anlegget er et gjennomstrømningsanlegg, mot det nye anlegget på 6000 m2, som vil være et RAS-anlegg (resirkulerende akvakultursystem).

– Dette gir oss mulighet til å øke produksjonen vår i Nusfjord betraktelig. Det gir oss også mulighet til å produsere større smolt på land, noe som gjør det mulig å drive enda mer bærekraftig, sier Skjevling.