Ingen mat, ingen penger, ingen sted å bo: – Målet er å leve under fattigdomsgrensa