Ivrige syklister gir midler til Barnekreftforeningen

foto