Ivrige syklister gir midler til Barnekreftforeningen