− Om jeg har satt meg et mål så gjennomfører jeg det