Leknes er Lofoten-alternativet til storflyplass

foto