Den økonomiske situasjonen med prisstigning og økte utgifter på mange plan, gjorde at komiteen var spente på:

– Er det mange flere som melder sitt behov for hjelp? Blir det mindre gaver og penger fra « folk flest»?

Svaret ble «Nei» på begge spørsmål.

Det konstaterer Anne-Grethe Nilsen og Siri Bjerke i aksjonskomiteen.

Rause innbyggere

Anne-Grethe og Siri mener dette er kommunens største dugnad.

– Vågan er en kommune med rause innbyggere, sier de to.

Aldri har det vært gitt så mange gaver som i år. Foto: Dina Svendal Kleiven

De påpeker at årets aksjon ble litt spesiell, med positivt fortegn:

– Aldri har vi fått så mange gaver, og så mange gode gaver. Vi har heller aldri fått så mange økonomiske bidrag, fra enkeltpersoner, lag og foreninger, bedrifter og offentlige instanser. Det setter vi utrolig stor pris på, er den tydelige tilbakemeldingen fra Siri og Anne-Grethe.

Inger Berger Rasmussen og Greta A. Kreÿ, to andre sentrale personer i aksjonskomiteen, pakker gaver. Foto: Dina Svendal Kleiven

Større engasjement

Aksjonen har i år også opplevd mer støtte, der flere har vært engasjerte og aktive.

– Dette gjelder både blant privatpersoner og næringsliv. Det er så mange som har deltatt og bidratt på ulike måter. Kort sagt, det er et veldig stort engasjement i Aksjon Juleglede, sier de to med stor takknemlighet i stemmen.

– Og vi får jo mange positive tilbakemeldinger, blant annet på Facebook, og det er veldig hyggelig, skyter Siri inn.

Hjertelig takk Vågan

– Få er nevnt med navn, men det er utrolig mange som skal takkes, så hjertelig takk Vågan, er siste ord fra Anne-Grethe Nilsen og Siri Bjerke.