– Samson har lært oss betydningen av standhaftighet og målbevissthet