Fylkeskommunen har uttalt seg om søknad om utfylling i sjø

foto