– Flere bransjer med økt sykefravær sliter med å skaffe kvalifiserte medarbeidere, noe som bidrar til å forverre situasjonen, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland i en pressemelding.

Det er økning i det legemeldte sykefraværet både for kvinner og menn fra samme kvartal i fjor, på henholdsvis 6,5 prosent for kvinner og 2,2 prosent for menn. Samtidig er arbeidsledigheten i Nordland svært lav, med 1,7 prosent helt ledige arbeidssøkere ved utgangen av oktober.

Det er dermed vanskelig å skaffe vikarer med riktig kompetanse.

SYKEFRAVÆR I DE ULIKE NÆRINGENE

Høyest legemeldt sykefravær i 3. kvartal 2021 finnes innenfor helse- og sosialtjenester, med 7,8 prosent. Tapte dagsverk i helse- og sosialtjenesten utgjør en tredjedel av alle tapte dagsverk i Nordland. I denne næringen finner vi blant annet barnehager og sykehjem, som hadde et sykefravær på henholdsvis 7,9 prosent og 8,9 prosent i 3. kvartal 2021.

Lavest sykefravær finnes i næringen omsetning og drift av fast eiendom, der er det 3,6 prosent.

MUSKEL- OG SKJELETTLIDELSER OG PSYKISKE LIDELSER

Det er fortsatt diagnosene muskel- og skjelettlidelser (41,1 prosent) og psykiske lidelser (22,1 prosent) som representerer den høyeste andelen av det totale sykefraværet.

Kommunevise forskjeller

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er det legemeldte sykefraværet henholdsvis 5,2 prosent, 6,4 prosent, 5,5 prosent og 6,4 prosent. Summen av sykefraværet i disse fire kommunene utgjør halvparten av alle tapte dagsverk i fylket.

Fylkets laveste legemeldte sykefravær finner vi i Lurøy kommune, med 3,3 prosent sykefravær. Høyest legemeldt sykefravær finner vi i Vega kommune med 7,6 prosent sykefravær.

Med legemeldt sykefravær på 5,6 prosent hadde Nordland det høyeste sykefraværet i landet i tredje kvartal 2021. Oslo hadde lavest sykefravær med 3,7 prosent, mens landet som helhet hadde et sykefravær på 4,7 prosent. Det har vært økning i sykefraværet i alle fylker. Landet som helhet har økning på 3,8 prosent.

Les også:– Vi er i rute med dose tre, men med marginal bemanning