– Alle som hørte på sportssendingene på radio husker denne motstandsmannen