− Tiltakshaverne ønsker større forutsigbarhet

foto